رضا همراز

مقاله | رضا همراز

طرفداری از حقوق زنان درتاریخ و ادبیات معاصر آذربایجان رضا همراز   جنبش حق بجانبه زنان در میان ترکان ، خاصه آذربایجان از قدمتی نسبتا دراز برخوردار است که برای مثال کتاب مستطاب دده قورقود را می توان ذکر کرد که مملو از قهرمانی های زنان این مرز و بوم …

قالانین اوخو