صالح سجادی

مقاله | صالح سجادی

شکایت نامه ملا محمد فضولی اولین اثر طنز ادبیات کلاسیک ترکی:   • شکایت نامه ملا محمد فضولی را میتوان اولین اثر طنز مکتوب در ادبیات ترکی قلمداد کرد که تمام خصوصیات یک اثر طنز تلخ و گزنده و اعترصی را در خود جای داده است. شکایت نامه در اصل …

قالانین اوخو